+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

ZUS, Kadry i Płace

 

Nasze biuro proponuje Państwu obsługę zgodnie z obowiązującymi przepisam, w zakresie:

 • sporządzania dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • prowadzenia kartotek dla umów cywiloprawnych,
 • prowadzenia całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • ewidencjonowania nieobecności pracowników,
 • prowadzenia i aktualizacji rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • kontakt z podmiotem szkolącym w zakresie BHP,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • wsparcie w czasie kontroli PIP, Urzędu Skarbowego, ZUS  oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

 

Prowadzimy obsługę płacową oraz ZUS w zakresie:

 • zgłaszanie do ZUS członków rodzin pracowników (ZCNA),
 • wypełnianie niezbędnej dokumentacji do ZUS,
 • przygotowywanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy,
 • sporządzanie dokumentów związanych z wypłatą świadczeń z umów cywilnoprawnych,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS (ZUA, ZWUA, ZZA),
 • realizowanie ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • realizowanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • realizowanie informacji IWA,
 • przygotowywanie deklaracji rocznej (PIT-4R, PIT-8AR),
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach/deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-8AR, PIT-40, PIT-8C, PIT-AR, IFT-1/IFT-1R).

 

Wnioski rejestracyjne oraz zestawienia i wnioski PEFRON:

 • osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą,
 • pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacenia składek za niepełnosprawnych domowników,
 • miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych,
 • sporządzanie wniosków o wypłatę refundacji składek za określony miesiąc.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.