+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Oferta

 

Nasze biuro rachunkowe jest otwarte na współpracę!

 

Gwarantujemy profesjonalną obsługę zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami.

Proponujemy reprezentację Państwa podmiotów przed urzędami i instytucjami.

 

Oferujemy:

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

 • prowadzenie ksiąg handlowych,

 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych.

 

Zgodnie z przepisami prowadzimy również:

 • ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

 • rejestry VAT, tworzenie plików JPK,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych,

 • udostępniamy na okres współpracy program sprzedażowy za zgodą producenta,

 • wyprowadzanie zaległości z firmy,

 • optymalizację podatkową,

 • wdrażanie zakładowego planu kont,

 • opracowanie polityki rachunkowości,

 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,

 • obsługę kadrowo-płacową oraz ZUS,

 • obsługę i wsparcie merytoryczne przy zatrudnieniu cudzoziemców,

 • rozliczenia dotacji krajowych oraz unijnych,

 • rozliczenia międzyokresowe z urzędami.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy oraz umawianie się na spotkania indywidualne!

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.