+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Dotacje krajowe i unijne

 

Wsparcia finansowe z urzędu mają różne źródła, możemy podzielić je na 2 główne grupy:

• żródło krajowe,

• źródło unijne.

 

Z pomocy krajowej mamy do dyspozycji środki w formie dotacji lub refundacji, na:

• otwarcie działalności(od 20000 zł do 45000 zł), 

• staże dla przyszłych pracowników(od 500 zł do 1500 zł),

• bony stażowe(około 1000 zł + jednorazowo 1500 zł),

• bony zatrudnieniowe(od 830 zł do 1000 zł), 

• bony szkoleniowe(około 4000 zł),

• bony zasiedleniowe(jednorazowa dopłata około 7000 zł),

• prace interwencyjne,

• refundacje opłat związanych z zatrudnieniem(od 830 do 2100 zł),

• utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego(od 20000 do 25000 zł),

• refundacje opłat za szkolenia/kursy/egzaminy/licencje/studia dla pracowników/pracodawców/bezrobotnych,

 

Środki unijne są wypłacane w formie refundacji, dotacji lub pożyczek nisko oprocentowanych:

• na otwarcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, pracujących, dla osób zagrożonych zwolnieniem,

• staży dla przyszłych pracowników,

• opłaty za szkolenia dla pracowników/bezrobotnych(do 80%).

 

Warto wyróżnić 3 grupę - osoby niepełnosprawne. Dla tej grupy osób mamy do dyspozycji również: 

• środki krajowe,

• środki unijne.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.