+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Prowadzenie księgowości

 

Podatkowa księga przychodów – rozchodów:

 • ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie miesięcznych wydruków księgi,
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy,
 • sporządzanie wyliczeń dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Klienta,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Zryczałtowane formy opodatkowania:

 • ocena dokumentów sprzedaży pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie wydruków wspomagających wyliczenia dla celów podatku zryczałtowanego i określania jego wysokości,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej(PIT).

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.