+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Od 1 sierpnia 2019r. ulga w PIT dla młodych.


przychód, urząd skarbowy, 2019, ulga, pit, polska, 26, rok, życia, zwolnienie

 

Rząd uchwalił zmianę polegającą na zwolnieniu z opodatkowania przychodów (do określonej kwoty) młodych pracowników, takich którzy nie ukończyli 26 roku życia. Ta zmiana obejmuję również zleceniobiorców oraz osóby wykonujące pracę nakładczą.

Ulga obejmuje przychody z pracy oraz z umów zlecenia do kwoty  85 528 zł w roku podatkowym.

Do tego limitu przychody młodych osób będą zwolnione z PIT.

Jeśli podatnik osiąga przychody ponad podaną kwotę dopiero ta nadwyżka będzie opodatkowana według skali podatkowej.

 

Zwolnienie wchodzi w życie od sierpnia dlatego też w roku 2019r. zwolnienie będzie liczone jako 5/12 limitu rocznego, co daję kwotę 35 636,67 zł.

 

Do obowiązków podatnika będzie należało złożenie oświadczenia do płatnika podatku, które potwierdza że jego przychody w całości są zwolnione od PIT.

Nie trzeba jednak się stresować, gdyż bez takiego oświadczenia podatnicy będą mogli otrzymać również zwrot podatku z tytułu ulgi w zeznaniu rocznym za 2019r.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.