+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Od 2019r. nowe terminy zgłaszania informacji o wyborze podatku liniowego i ryczałtu do US.


W roku 2019 przedsiębiorca będzie miał czas na wybór formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił pierwszy przychód w roku podatkowym.

Jeśli przedsiębiorca uzyskał pierwszy przychód w grudniu tego roku, wtedy czas ma do końca roku podatkowego.

Takie oświadczenie należy złożyć pisemnie do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.