+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Środki na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - 100 tys. złotych.


Składanie wniosków w tym programie jest możliwe w dniach 15.10.2018 r. do dnia 13.11.2018r.

Warunki uczestnictwa: 12ms. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Premia wypłacana w dwóch ratach: 80% po spełnieniu określonych warunków, 20% po realizacji biznesplanu.

 

Zapraszamy do zapozniania się z resztą wymagań i przydatnych informacji na stronie projektu: ↓↓

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.