+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

KORONAWIRUS – ZASIŁEK DLA PRZEDSIĘBIORCY


pomoc,firma,zus,zasiłek

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego obecne przepisy przyznają dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni.

Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. Na dziecko powyżej 8 roku życia można również wziąć zasiłek, ale zwykły potwierdzony zaświadczeniem od lekarza(według obecnego stanu prawnego).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • - opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • - są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

 

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku  opiekuńczego (14 dni)  nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

 

Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. podstawy ZUS. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

 

Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A).

 

Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza jeśli chodzi o opiekę na dzieci do 8 roku życia.

 

W takiej sytuacji składacie Państwo dokumenty osobiście w ZUS lub poprzez pełnomocnika – biuro rachunkowe.

 

W okresie zasiłkowym, składki społeczne są nieobowiązkowe, ale składka zdrowotna jest zawsze obowiązkowa.

 

Więcej informacji udzielamy w ramach rozmowy telefonicznej.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.