+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy – Urząd Pracy w Cieszynie


dostacja, doposażenie, urząd, pracy, cieszyn

 

Wysokość refundacji wynosi do 20 000zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Osoby które chcą skorzystać z doposażenia muszą zaliczać się do jednej z podanej grupy:

-osoby powyżej 50 r.ż.

-kobiety;

-osoby niepełnosprawne;

-osoby długotrwale bezrobotne;

-osoby o niskich kwalifikacjach.
 
 
Zgodnie z regulaminem wnioskujący nie może wskazać własnego kandydata.
 
Po więcej informacji oraz do regulaminu odsyłamy na strone Urzędu Pracy:
doposażenie pup cieszyn

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.