+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Bon stażowy, bon na zasiedlenie!


 

Wystartował nabór na wnioski dla bonu stażowego i bonu na zasiedlenie z UP Cieszyn. Dofinansowanie jest skierowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Bon na staż obejmuje:

  • okres trwania stażu do 6 miesięcy, wtedy UP wypłaca stażyście stypendium,
  • pracodawca zyskuje pracownika, z którym nie związuje się umową przez okres stażu,
  • należy złozyć wniosek do Urzedu Pracy, który zostanie rozpatrzony w terminie do 30 dni,
  • pracodawca musi po okresie 6 miesięcy zatrudnić stażystę na umowę o prace na okres następnych 6 miesięcy,
  • osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy zgłasza się do doradcy klienta, wskazując gdzie chciałaby odbyć staż,
  • osoba, która chciałaby odbyć staż u byłego pracodawcy musi brać pod uwagę, iż taki wniosek może nie zostać rozpatrzony pozytywnie (decyzję podejmuję dyrektor UP).

 

Bon na zasiedlenie:

  • mogą się ubiegać osoby, które nie ukończyły 30 roku życia,
  • bon może pokryć wydatki na zamieszkanie związane z planowanym podjęciem zatrudnienia,
  • koszty pracy zarobkowej czy też działalności poza miejscem obecnego zamieszkania,

 

Wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków przyznanych dla tych form wspracia.

 

Więcej informacji dostępnych na stronie Urzędu Pracy > "aktualności".

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.