+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Nabór wniosków na staż dla osób 30+


Aby skorzystać z środków przeznaczonych dla tego projektu trzeba spełnic kilka warunków:

- na staż kierowane będą osoby powyżej 30 r.ż.

- staż mogą otrzymać osoby długotrwale bezrobotne projektowo (osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, łącznie z okresem przed rejestracją)

i/lub osoby niepełnosprawne.

Wnioski, w których Organizator stażu zdeklaruje sie zatrudnić taka osobe po ukończeniu, będą rozpatrywane bardziej przychylnie. Nabór trwa do momentu wyczerpania puli środków na ten projekt.

Czas rozpatrzenia wniosku przez urząd to jeden miesiąc.

 

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.