+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

ZUS - dodatek solidarnościowy!


zus,covid19,wspracie,pomoc,dodatek

 

O świadczenie mogą zawnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie.

Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r. Wniosek można składać jedynie przez platformę PUE ZUS (wniosek EDS)

Ważne! ↓

Jeśli już pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane bezrobotnym na szkolenia oraz podnoszenia kwalifikacji i uzyskasz prawo do dodatku solidarnościowego, urząd pracy zawiesi Twoje dotychczasowe świadczenie.

Jak wypełnić wniosek -> instrukcja KLIK

Więcej informacji na ten temat -> KLIK

 

____________________________________

#pomoc #tarcza #zus #wsparcie #covid19 #świadczenie #finanse #dodatek #kidinfo

 

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.