+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Ruszyła wysyłka listów z ZUS.


Informacje o stanie konta emerytalnego trafią do ponad połowy mieszkańców naszego kraju. Każdy będzie mógł zweryfikować czy pracodawca prawidłowo odprowadza składki.

Osoby ubezpieczone, które ukończyły 35 lat, otrzymają w Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego również prognozę hipotetycznej emerytury obliczoną tylko z konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS.

Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego w ZUS odwzorowuje stan naszych finansów na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na 31 grudnia 2018 r.

Przedstawione wiadomości w liście są napisane prostym językiem, a dodatkowo zawierają instrukcję jak je odczytywać. Wysyłka listów powinna zakończyć się do 31 sierpnia tego roku.

 

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.