+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Podatnicy VAT – od 1 września „biała lista”, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT.


VAT,ZMIANY,PODATKI,BIAŁA,LISTA

 

Dzięki tej liście będzie można sprawdzić czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, zweryfikować informacje czy kontrahent został wykreślony lub przywrócony do rejestru, potwierdzić numer rachunku bankowego na jaki powinno się uregulować płatność.

Lista będzie udostępniona na stronie MF oraz CEIDG od 1 września.

Rachunki bankowe, które znajdą się na nowej liście, zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej.

Będą to te same numery rachunków, które zostały podane przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Po dniu 1 września należy pamiętać aby:

-sprawdź swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT. W ten sposób dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

-sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT.

-jeśli przyjmujesz płatności powyżej 15 tys. zł, sprawdź na białej liście podatników VAT czy numery rachunków twojej firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża kontrahentów, którzy będą płacić ci za towary lub usługi po 31 grudnia 2019.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy:

https://www.biznes.gov.pl/

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.