+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Podzielona płatność - "split payment"


Zgodnie z nowymi przepisami, banki zobowiązane zostały do założenia specjalnego rachunku VAT każdemu polskiemu przedsiębiorcy. Na chwilę obecną, taki dodatkowy rachunek powinna posiadać już każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, niezależnie od tego czy jest ona podatnikiem VAT czy też prowadzi wyłącznie działalność zwolnioną z VAT. Przypomnijmy, że banki maja obowiązek założenia dodtakowego rachunku VAT  każdej osobie, która posiada konto firmowe.

Kogo dotyczy podzielona płatność:

  • dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą.
  • dotyczy również sektoru bankowego i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, księgowych i biur rachunkowych.

Nie możesz skorzystać, jeśli jesteś:

  • konsumentem (nieprowadzącym działalności gospodarczej),
  • przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT),
  • przedsiębiorcą – w zakresie faktur objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT w branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych, np. elektronika, stal, metale kolorowe.

Wartość sprzedaży netto wpłacasz jako nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczasz w inny sposób. Następnie pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT, wpłacasz na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Środki na rachunku VAT przeznaczasz do zapłaty VAT w rozliczeniach z kontrahentami i urzędem skarbowym. Mechanizm wykorzystujemy wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.