+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

KORONAWIRUS – ZASIŁEK DLA PRACOWNIKA


koronawirus,zus,podatki,płace,księgowość,zasiłek

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego obecne przepisy przyznają 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym

do tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni.

Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. 

Na dziecko powyżej 8 roku życia można również wziąć zasiłek, ale musi być już potwierdzony zaświadczeniem od lekarza(według obecnego stanu prawnego; nie wykluczone że na dniach ulegnie on zmianie).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • - opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • - są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

 

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku  opiekuńczego (14 dni)  nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

 

Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. podstawy wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

 

Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka:

--> zasiłek ZUS

 

Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, jak i gdy wypłaca go ZUS.

Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza dla dzieci do 8 roku życia.

 

Druk ten odpowiednio składamy na ręce naszego pracodawcy a on przekazuje informację do ZUS lub samodzielnie wypłaca Państwu należny zasiłek(tytuły: umowy o pracę; umowy zlecenie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

Więcej informacji udzielamy w ramach rozmowy telefonicznej.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.