+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Nabór wniosków na staż z UP!


staż,urząd,praca,środki,praca,cieszyn,start

 

Wnioski są przyjmowane do czasu wyczerpania puli środków dostępnych dla tej formy wsparcia.

Organizator stażu zostanie poinformowany przez urząd w terminie miesiąca od złożenia kompletu dokumentów o jego rozpatrzeniu.

Przydatne informacje to:

- osoba odbywająca staż nadal pozostaje osobą bezrobotną,

- ma prawo do 2 dni wolnego za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu,

- organizator stażu, który nie zatrudnia żadnego personelu może przyjać w ramach stażu jednego bezrobotnego,

- okres organizacji stażu od 3 - 12 miesięcy.

 Komisja do spraw rozpatrywania wniosków preferować będzie wnioski Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.