+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej!


dotacja,działalność,bielsko,biała,pup,środki,działalność

 

Od dnia 26.08.2019r. o środki będą mogły wnioskować osoby bezrobotne w wieku 30+ należące do jednej z poniższych grup:

-osoby niepełnosprawne;

-osoby powyżej 50 roku życia;

-osoby należące równocześnie do dwóch  wymienionych grup: osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych; osoby długotrwale bezrobotne w wieku 30+

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować to 20.000,00 zł.

Poniżej link do pełnej informacji:

dotacja pup Bielsko-Biała

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.