+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Od marca 2019r. podwyżka renty i emerytury.


 

Ostatecznie rzecz biorąc wszystkie emerytury i renty będą podniesione o tzw. wskaźnik waloryzacji, nie mniej niż o 70 zł brutto.

Od marca świadczenie zostaną podniesione do:

• 1100 zł brutto jeśli chodzi o najniższą emeryturę, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

• 825 zł brutto kiedy mowa o najniższej rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Aktualizacja przepisów waloryzacji będzie miała zastosowanie również do:

-emerytur i rent rolników indywidualnych,

-służb mundurowych,

-emerytur pomostowych,

-nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.