+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

E-akta - cyfrowe udoskonalenia w dokumentacji pracowniczej.


 

Pod wzgledem czasu przechowywania akt Polska była na jednym z pierwszych miejsc, przykładowo okres w Danii wynosi zaledwie 5 lat, w Finlandii czy Niemczech 10 lat.

Od 1 stycznia pracodawcy w naszym kraju tak jak w krajach europejskich będą mogli przekazać elektronicznie ważne dane dla ubezpieczonych do instytucji ZUS.

Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019 r. - dokumentacja pracowników będzie przechowywana 10 lat, pracodawcy w określonych sytuacjach będą przesyłać do ZUS imienne raporty.

Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. - może być przechowywana krócej, pod warunkiem że pracodawca prześle odpowiednie raprty do ZUS, które zawierają informacje do wyliczenia emerytury lub renty pracownika.

Pracownicy zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 roku - nie będzie możliwości skrócenia okresu, archiwizacja przez 50 lat.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.