+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Kurs obsługi kas fiskalnych i inne - Urząd Pracy.


Szkolenie dostępne w terminach:

od 05.12.2018r. do 13.12.2018r. dla grupy liczącej 8 osób,

od 05.12.2018r. do 14.12.2018r. dla grupy liczącej 7 osób.

Zakres szkolenia:

Modułu 1: Kurs obsługi kas fiskalnych, terminali kart płatniczych i rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych – 20 godzin zegarowych;

Modułu 2: Poruszanie się po rynku pracy - 4 godziny zegarowe.

Więcej informacji na stronie www Urzędu Pracy:

http://tnijurl.com/3df17f039f21/

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.