+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Akcja "Stop szarej strefie" prowadzona przez Krajową Administrację Skarbową.


Głównym zadaniem akcji rozpoczętej przez KAS jest sprawdzenie prawidłowości ewidencjonowania obrotów za pomocą kas rejestrujących (fiskalnych).

Kolejnym krokiem podjętym przez Administrację Skarbową będzie sprawdzenie poziomu deklarowanych obrotów, czy jest adekwatny do rzeczywistych rozmiarów działalności. Aby uniknąć kontroli skarbowej można złóżyć korektę jeszcze przy otrzymaniu zawiadomienia.

Do Urzędów Skarbowych zostało również rozesłane pismo skierowane z Krajowej Administracji Skarbowej, które zwraca uwagę jak ważne jest prawidłowe prowadzenie ewidencji podatkowej. Takie pisma zostaną przesłane dalej do podatników.

Można powiedzieć, że przedsiębiorstwo które otrzyma takie pismo powinno przeanalizować czy aby napewno wszystko jest rzetelnie ujęte w ewidencji podatkowej aby uniknąć kontroli skarbowej i późnejszych mandatów. W ten sposób podatnik ma jeszcze trochę czasu na ewentualną korektę podatku.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.