+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie


   

 

    Absolwenci szkół średnich i studiów wyższych w okresie 48 miesięcy od ukończenia szkoły, studenci ostatniego roku studiów wyższych I oraz II stopnia, zarejestrowani bezrobotni, mogą skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość pożyczki dla jednej osoby wynosi około 92 000 zł, a oprocentowania jedynie 0,44% w skali roku. Okres spłaty do 7 lat.

Chętni na dzień składania wniosku, muszą spełniać następujące kryteria:

- w przypadku studentów i absolwentów – nie wykonywać żadnej pracy zarobkowej,

- osóby bezrobotne – być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej (również zawieszonej).

Obecnie nabór wniosków trwa do momentu wyczerpania środków przeznacznych na projekt.

Należy przypomnieć, iż takie programy nie łączą się np. z dotacjami PUP na założenie własnej działalności.

 

 

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.