+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

"Ulga na start" dla nowego przedsiębiorcy


Z ulgi mogą skorzystać Kontrahenci:

  • są osobami fizycznymi
  • działalność gospodarczą została podjęta po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie wiecej niż 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy
  • nie są ubezpieczeni w KRUS

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne będziesz opłacał  od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 3/4 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w roku 2018 jest to kwota 3554,93 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne to 9% podstawy wymiaru. W roku 2018 najniższa składka wynosi 319,94 zł i tyle co miesiąc powinieneś przelewać do ZUS.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.