+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Nowa matryca stawek VAT przyjęta w rządzie.


 

Przewidziano także wprowadzenie tzw. wiążącej informacji stawkowej (w skrócie WIS). WIS będzie decyzją wydawaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania VAT.

Zapewni podatnikom większą pewność co do prawidłowości stosowania stawek podatku VAT (chodzi o określenie właściwej stawki dla danego towaru lub usługi).

1 czerwca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe stawki podatku VAT na niektóre towary i usługi. Z tą datą wejdą też w życie przepisy umożliwiające uzyskiwanie WIS przez podatników.

1 stycznia 2020 r. będą stosowane przepisy wprowadzające nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT oraz stawki VAT dotyczące pozostałych towarów i usług.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.