+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Nabór wniosków na staż z UP!


 

Staże będą realizowane z kilku dostępnych programów:

- Funduszu Pracy,

- Regionalnego Programu Operacyjnego,

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wnioski są przyjmowane do czasu wyczerpania puli środków dostępnych dla tej formy wsparcia.

Organizator stażu zostanie poinformowany przez urząd w terminie miesiąca od złożenia kompletu dokumentów o jego rozpatrzeniu.

 

Przydatne informacje to:

- osobą odbywająca staż nadal pozostaje osobą bezrobotną,

- ma prawo do 2 dni wolnego za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu,

- organizator stażu, który nie zatrudnia żadnego personelu może przyjać w ramach stażu jednego bezrobotnego,

- okres organizacji stażu od 3 - 12 miesięcy.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.