+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Bon zatrudnieniowy!


 

Z dniem 01.02.2019r. wystartował nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 r.ż.

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym od dnia 01.02.2019r. do wyczerpania środków dostępnych w PUP.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między Urzędem Pracy a pracodawcą, w ramach której:

  • pracodawca ma obowiązek do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy;
  • Urząd refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ZUS przez okres 12 miesięcy w wysokości 100 % kwoty zasiłku;
  • pracodawca zobowiązany jest po zakończeniu refundacji do dalszego zatrudniania bezrobotnego przez 6 miesięcy.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie > http://cieszyn.praca.gov.pl/aktualnosci

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.