+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Zatrudnianie niepełnosprawnych w 2018


Celem ustawy, jest realizacja działań wymienionych w programie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Ustawa wprowadza usługi wspierające i rehabilitacyjne, które polegają na prowadzeniu zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej.

Osoba niepełnosprawna będzie mogła kontynuować zajęcia klubowe bez względu na utratę lub zmianę zatrudnienia.

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.