+48 33-333-40-10
ul. M. Konopnickiej 13c, 43-450 Ustroń

Ostatnie godziny na złożenie oświadczenia - ENERGIA ELEKTRYCZNA.


 

Mikro i mali przedsiębiorcy aby uniknąć podwyżki cen powinni złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.
Obowiązek nie dotyczy jedynie gospodarstw domowych.

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców przypomniał z kolei, że niezłożenie oświadczenia w terminie „skutkować będzie brakiem możliwości utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.”

Oświadczenie potwierdzającego status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej – przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą.

Mimo, że sprzedawcy prądu nie posiadają informacji o tym czy ktoś zalicza się do jednej z grup, np. mikro przedsiębiorcy – winni takie informacji przedstawić. Najczęściej są one zamieszczone na stronach www takich podmiotów i niewiele firm otrzymało w tej sprawie dodatkowo  e-mail czy rozmowę telefoniczną.

-> OŚWIADCZENIE - energia, odbiorca końcowy - ceny - wzór - 2019 <-

 

Sara Polok
Księgowość i Dotacje

+48 33 333 40 10

biuro@kid.info.pl

ul. M. Konopnickiej 13c
43-450 Ustroń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej.